top of page

Aflæsning af vandmålere


Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Den ordinære aflæsning sker ved årsskiftet ved fjernaflæsning.

bottom of page