top of page

Udskiftning af målere

Alle Grundfør Vandværks vandmålere er i 2018 skiftet til nye elektroniske målere, som bl.a. har den fordel, at de kan fjernaflæses.

bottom of page