PRINT SEND TIL EN VEN
Grundfør Vandværk

 

Grundfør Vandværk er stiftet i 1933 og er et andelsselskab.
 
Vandværket har en kildeplads med 2 boringer ved værket.  Råvandet er af god kvalitet.
Der er ikke fundet indhold af miljøfremmede stoffer i råvandet.
 
Forsyningsområdet består af 1 trykzone. Ledningstabet er meget lille.
 
Forsyningssikkerheden er god. Vandværket har nødforbindelse til Hinnerup Vandværk.
 
Indvindingstilladelse:                         45.000 m3/år
Indvinding 2O14:                               31.000 m3/år
Tilsluttede ejendomme 2014:             253 stk.
 
Leverings-kapacitet (2014):              380 m3/døgn
Leverings-behov (2014):                  160 m3/døgn

Aktuelt


Aktuelt om det nye vandværk.
 

Kontakt til bestyrelsen.

Seneste ordinære generalforsamling:
Tirsdag 5. marts 2019


Regnskab og beretning findes her