IMG_20211007_101400.jpg

I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

IMG_20211007_101437.jpg
IMG_20211007_101419.jpg

Grundfør Vandværk er stiftet i 1933 og er et andelsselskab.

Aktuelt

Vandværket har en kildeplads med 2 boringer ved værket.  Råvandet er af god kvalitet.
Der er ikke fundet indhold af miljøfremmede stoffer i råvandet.


Forsyningsområdet består af 1 trykzone. Ledningstabet er meget lille.


Forsyningssikkerheden er god. Vandværket har nødforbindelse til Hinnerup Vandværk.


Indvindingstilladelse: 45.000 m3/år
Indvinding 2019: 24.000 m3/år

Tilsluttede ejendomme 2019 256 stk.
 
Leverings-kapacitet (2020):  240 m3/døgn
Leverings-behov (2020): 115 m3/døgn

Hårdhed 10 °dH (middel)

Nyt takstblad for 2022

Seneste ordinære generalforsamling:
Torsdag 17. marts 2022.

Klik herunder for regnskab og beretning:

Nye besøgende

Besøg i alt