top of page
IMG_20211007_101400.jpg

I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

IMG_20211007_101437.jpg
IMG_20211007_101419.jpg

Grundfør Vandværk er stiftet i 1933 og er et andelsselskab.

Afholdelse af ordinær generalforsamling.

Tirsdag den 12 marts 2024 kl 19.30 i:

Grundfør Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne.Evt. forslag til dagsordenen

skal være formanden i hænde, senest den 5 marts 2024.

Af hensyn til forplejning bedes man melde til formanden, såfremt man kommer

Pbv.

Buller Jelsgaard, Algade 29 a, Grundfør , 8382 Hinnerup.

buller@jelsgaard.com

Med venlig hilsen

Buller Jelsgaard

Telefon 29847419

 

 

Vandværket har en kildeplads med 2 boringer ved værket.  Råvandet er af god kvalitet.
Der er ikke fundet indhold af miljøfremmede stoffer i råvandet.


Forsyningsområdet består af 1 trykzone. Ledningstabet er meget lille.


Forsyningssikkerheden er god. Vandværket har nødforbindelse til Hinnerup Vandværk.


Indvindingstilladelse: 45.000 m3/år
Indvinding 2019: 24.000 m3/år

Tilsluttede ejendomme 2019 256 stk.
 
Leverings-kapacitet (2020):  240 m3/døgn
Leverings-behov (2020): 115 m3/døgn

Aktuelt

Vandet fra Grundfør vandværk er helt fri for miljøfremmede stoffer. Det gælder også PFAS.

Der er udtaget prøver fra begge boringer og hos forbrugerne. Alle prøver er fri for PFAS.

Boringerne er analyseret i hhv. november 2021 og juli 2022.  Der er også udtaget prøver for PFAS hos forbrugerne i 2020 uden at der er påvist noget. Se mere under "Vandkvalitet"

Hårdhed 10 °dH (middel)

Nyt takstblad for 2024

Seneste ordinære generalforsamling:
Torsdag 16. marts 2023.

Klik herunder for beretning og regnskab:

Nye besøgende

Besøg i alt

bottom of page